سه شنبه 7 مرداد 1393 - Tuesday, July 29, 2014
  • پايش فکري فرهنگي جهان اسلام(شماره 15)

  • شبکه برق‌رساني آمريکا در برابر حملات سايبري ايران به شدت آسيب‌پذير است

  • راه حل انديشکده واشنگتن براي استراتژي آمريکا در سوريه

استقبال پژوهشگران از بخش بولتن ترجمه مقالات نشريه خارجي مرکز پژوهشي راهبردي آريا گسترده شد.
دکتر امير محبيان رييس مرکز پژوهشي راهبردي آريا که جهت ديدار علمي با دکتر بوگوسلاو زاگورسکي رييس انستيتو ابن خلدون در لهستان بسر مي برد.
روابط عمومي گزارش داد:مجوز مرکز پژوهشي راهبردي آريا از سوي شوراي گسترش وزارت علوم صادر شد.
پيشرفت و ترقي چين، با تحيري برخاسته از اينکه آيا چين قرار است نقش رهبري جهاني اروپا را به چالش بکشد، سؤالات زيادي در برابر غرب قرار داده است.
تصميم آمريکا مبني بر افزايش حمايت‌هاي اين کشور از اپوزيسيون ميانه‌رو در سوريه اولين گام در جهت توقف تنزل جايگاه آمريکا در منطقه خاورميانه است.
اگر اسرائيل، با انجام حملات هوايي که خانه‌ها و مدارس فلسطيني‌ها را خراب مي‌کند، حق دفاع از خود را دارد، پس فلسطيني‌ها يقيناً اين حق را دارند که از خود در برابر خشونت وحشيانه اسرائيل دفاع کنند.
تصميم دولت «اوباما» براي کاستن از فشار تحريم‌ها و رفع مستقيم تحريم‌ها به افزايش قدرت ايران و احياي نسبي اقتصاد ايران منجر شده است. اين منافع براي دولت ايران مجالي براي انعطاف‌پذيري بيشتر در برابر فشار اقتصادي تحريم‌ها را فراهم کرده است.
يک انديشکده آمريکايي در گزارشي راهبردي به کاخ سفيد توصيه کرد که براي حل مسئله هسته‌اي ايران بايد از گزينه تغيير حکومت ايران منصرف و بر نيروهاي داخلي به عنوان عاملي براي تغييرات اجتماعي متمرکز شود.
کميتۀ امور خارجه مجلس عوام انگليس در چهاردهم جولاي، گزارشي جامع در حمايت از ايجاد پيوندهاي سياسي، راهبردي، تجاري، و فرهنگي با ايران منتشر کرد.
Copyright © 2007-2014 Arya Strategic Studies Center, All rights reserved.
Designed & Developed by Arya Data Processing. Powerd by Arya Smart Land Co.