سه شنبه 3 بهمن 1396 - Tuesday, January 23, 2018
  
سخنراني دکتر محبيان در نشست ضد تروريسم در روسيه987دکتر امير محبيان رييس مرکز پژوهشي راهبردي آريا و رييس گروه رسانه اي آريا بدعوت وزارت خارجه روسيه در اين کشور حضور يافت. ../Uploads/NewsPics/photo_2015-12-28_18-39-02.jpg
استقبال نخبگان از بولتن رسانه اي خارجي مرکز پژوهشي راهبردي آريا145استقبال پژوهشگران از بخش بولتن ترجمه مقالات نشريه خارجي مرکز پژوهشي راهبردي آريا گسترده شد.../Uploads/NewsPics/30655896-1961342.jpg
ملاقات دکتر امير محبيان با رييس انستيتو ابن خلدون در ورشو-لهستان77دکتر امير محبيان رييس مرکز پژوهشي راهبردي آريا که جهت ديدار علمي با دکتر بوگوسلاو زاگورسکي رييس انستيتو ابن خلدون در لهستان بسر مي برد.../Uploads/NewsPics/رییس انستیتو ابن خلدون در ورشو-لهستان.jpg
صدور مجوز مرکز پژوهشي راهبردي آريا از سوي شوراي گسترش وزارت علوم69روابط عمومي گزارش داد:مجوز مرکز پژوهشي راهبردي آريا از سوي شوراي گسترش وزارت علوم صادر شد.../Uploads/NewsPics/olom.jpg
پايان تدوين دو کتاب مهم در مرکز مطالعات استراتژيک آريا68روابط عمومي مرکز مطالعات از پايان تدوين دو کتاب مهم در مرکز مطالعات استراتژيک آريا خبر داد.../Uploads/NewsPics/writing-a-book.jpg
نگارش ده جلد کتاب پيرامون جنگ نرم در مرکز مطالعات استراتژيک آريا29به گزارش روابط عمومي مرکز مطالعات استراتژيک آريا؛نگارش ده جلد کتاب پيرامون جنگ نرم در مرکز در حال انجام است.../Uploads/NewsPics/Book_store.JPG
بيش از 7000صفحه ترجمه کارکرد واحد ترجمه مرکز مطالعات استراتژيک آريا28واحد ترجمه مرکز مطالعات استراتژيک آريا با بيش از 7000صفحه ترجمه کارکرد خوبي از خود نشان داد.../Uploads/NewsPics/trans.jpg
تاسيس مرکز تحقيقات علوم رفتاري 27مرکز تحقيقات علوم رفتاري وابسته به مرکز مطالعات استراتژيک آريا تاسيس شد.../Uploads/NewsPics/Dr.mohebbian.jpg
ماموريت هاي گروه مطالعات سياست داخلي تعريف شد 6ماموريت هاي گروه مطالعات سياست سياست داخلي در مرکز مطالعات استراتژيک آريا تعريف شد.../Uploads/NewsPics/politics.jpg
ماموريت هاي گروه مطالعات سياست هاي کلان اقتصادي تعريف شد4واحد خبري مرکز - ماموريت هاي گروه مطالعات سياست هاي کلان اقتصادي در فاز نخستين فعاليت مرکز مطالعات استراتژيک تعريف شد../Uploads/NewsPics/economy.jpg
Copyright © 2007-2014 Arya Strategic Studies Center, All rights reserved.
Designed & Developed by Arya Data Processing. Powerd by Arya Smart Land Co.